atreides

The Curse of Atreides

2016, GREECE

Producer: Siakis Eleftherios

Director: Dimitris Dimitroulias

Starring: Theodora Kakatsiou, Christina Papadimitrouli, Chrysoula Christou Despoina Dodou, Danae Veziri, Konstantinos Haldoupis, Nikos Zarkogianis, Kosmas Veziris, Leuteris Siakis, Dimitris Dimitroulias, Yiorgos Karanikas, Yannis Tzikas, Kostas Varnas

Duration: 70′

Trailer:

 

The Curse of Atreides – Dimitris Dimitroulias, Greece, 2016, 70′, 16/9/16, 5pm @ANU