The Curse of Atreides – Dimitris Dimitroulias, Greece, 2016, 70′, 16/9/16, 5pm @ANU

The Curse of Atreides 2016, GREECE Producer: Siakis Eleftherios Director: Dimitris Dimitroulias Starring: Theodora Kakatsiou, Christina Papadimitrouli, Chrysoula Christou Despoina Dodou, Danae Veziri, Konstantinos Haldoupis, Nikos Zarkogianis, Kosmas Veziris, Leuteris Siakis, Dimitris Dimitroulias, Yiorgos Karanikas, Yannis Tzikas, Kostas Varnas Duration: 70′ Trailer: