Διαπίστευση Τύπου

Εγγραφή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση για διαπίστευση ως 'ΤΥΠΟΣ - ΜΜΕ' στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου. Θα ενημερωθείτε σύντομα για τη περαιτέρω διαδικασία διαπίστευσης.