Διαπίστευση CINE@ART

Εγγραφή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου.

Ως 'CINE@ART Cinefil' μπορούν να διαπιστευθούν σπουδαστές, κινηματογραφικές λέσχες και τα μέλη τους, καθώς και εταιρείες/οργανισμοί σχετικοί με την Έβδομη Τέχνη.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση για διαπίστευση ως 'CINE@ART Cinefil' στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου. Θα ενημερωθείτε σύντομα για τη περαιτέρω διαδικασία διαπίστευσης.